VIDEO – Svjedočenja cijepljenih protiv Covid-19

Svjedočenja ljudi oštećenih Covid 19. vakcinama na Capitol Hill-u u Washington-u

Ovo je samo mali dio svjedočenja onih koji su živi, a pretrpjeli su i još uvijek trpe jaka oštećenja, kao i onih koji svjedoče za svoje umrle nakon primitka sadržaja popularne bočice.